Välkommen att bli medlem på Östad Golf

Som medlem betalar man endast en årsavgift och har därefter möjlighet att spela golf. Avgifterna till svenska golfförbundet ingår i årsavgiften. Vi använder oss ej av medlemslån, insatser, städavgifter eller dylikt.

Betalar man den fullvärdiga årsavgiften, har man dessutom möjlighet att gästspela på 11 olika samarbetsbanor till mycket förmånlig greenfeeavgift.

Välkommen att bli medlem 2024!