Välkommen att bli medlem på Östad Golf

Som medlem betalar man endast en årsavgift och har därefter möjlighet att spela golf. Avgifterna till svenska golfförbundet ingår i årsavgiften. Vi använder oss ej av medlemslån, insatser, städavgifter eller dylikt.

Betalar man den fullvärdiga årsavgiften, har man dessutom möjlighet att gästspela på 11 olika samarbetsbanor till mycket förmånlig greenfeeavgift.

Välkommen!