Årsavgift

Östad Golf har idag runt 500 medlemmar och hälsar fortfarande nya medlemmar välkomna. För att vara medlem betalar du en årsavgift för ditt golfspel.

Årsavgift 2022

                  Senior: 4800:-
                                    Junior (16-21 år): 1995:-                                     Knatte (tom 15 år): 1295:-

Greenfeemedlem: 1000:-
Passiv Medlem: 250: