Årsavgift

Östad Golf har idag runt 500 medlemmar och hälsar fortfarande nya medlemmar välkomna. För att vara medlem betalar du en årsavgift för ditt golfspel.

Årsavgift 2020

Senior: 4200:-
Junior (16-21 år): 1995:-
Knatte (tom 15 år): 1200:-
Greenfeemedlem: 1000:-
Passiv Medlem: 250: